hi-fire1@yandex.ru
: 8 (968) 828-5399 WhatsApp
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
TEAC CD-2000
: 90200.00 .
 
NAD M51
: 99900.00 .
 
McIntosh MC275 mkVI
: 556500.00 .
 
Paradigm Signature S8 v.3
: 580000.00 .
 
 
 
 
DALI PHANTOM HELICON IW 200
DALI PHANTOM HELICON IW 200
: 220000.00 .
:
, ,
2
89
107 SPL
8
64-27000
3 , 13
- 10x55 ,
- 25 ,
- 165
() 290x480x110
7
240x432

100
   
.:8 (968) 828-5399 WhatsApp
E-mail: hi-fire1@yandex.ru

IT-